středa 26. září 2012

Stavitelé katedrál

Stavitelé katedrál byli zcela jistě mistři svého oboru a dokázali nevídané věci. Srovnávat je tedy se současnými staviteli se zdá poněkud nadnesené. Také si chci v duchu nadsázky psát, protože stavitele katedrál máme na našem školním pozemku. Analogie mě napadla v tom, že stavitelé katedrál také mnohdy svá díla nedokončili. Většinu proto, že zemřeli, protože stavba pohltila celý jejich život. Někdy mělo nedokončení katedrály hlubší, filozofický podtext, jako že boží dílo musí zůstat nedokončeno, z takové hlubokomyslnosti ale naše dnešní řemeslníky nepodezřívám.  V tom, že dílo nejsou schopni dokončit, ovšem onu analogii vidím. Že důvod je jiný, už není předmětem mé úvahyJ.
Stavitelé katedrál jistě mnohdy zažili, že jim stavba spadla. Z důvodů špatných výpočtů, nekvalitního materiálu, odfláknuté práce. Tak tady se opravdu můžeme najít. Ne snad, že by naše stále nedokončená školní budova spadla (i když jeden nikdy neví).  Zatím z ní padají pouze dělníci (jednou) a nepořádek (neustále).  Ovšem špatné výpočty, nekvalitní práce, prapodivná koordinace, to jsou historické aspekty, které jasně dokazují, že historie se opakuje. A není to popis stavebních prací jen na našem školním pozemku, které v podstatě můžeme alespoň aktivně využít pro výuku- tempo, kvalita, pracovní morálka, financování- to vše zde mohou studenti vidět v reálu a tudíž využít pro školu hrou. Ale totéž se odehrává ve větším třeba na Letenském náměstí, které mělo skončit se svými demoličními pracemi prvního září a nic takového ještě ani dnes ani náznakem nehrozí. Prostě je to tak, že naše stavební firmy se inspirovaly v historii a u stavitelů katedrál, a jednu budovu staví takřka celý život (rozdíl je v tom, že rozhodně ne za jedny penízeJ), takže se ta historie tak úplně neopakuje. I když, kdo ví….J

Žádné komentáře:

Okomentovat