úterý 27. února 2018

Datumy

Všimněte si: Jak hodně si tu češtinu ohýbáme, zjednodušujeme či jen prostě neumíme používat.
 „Co bude s těma datumama?“ slyším často dotaz, který mě tedy dokáže pořádně nadzvednout.  Gramaticky správný pojem asi zůstává většině národa stále utajen. U dělníků na stavbě to umím tolerovat, třeba ale ve škole, na poradě nebo dejme tomu ve veřejnoprávní televizi, tam mě to dokonale rozladí. Stejně jako tam nikdo nepoužívá spisovné koncovky a patrně ani neví, jaký je rozdíl mezi termínem policisti a policisté (dosaď si mnoho dalších variant: komunisti x komunisté, lidi x lidé ,židi x židé atd.). Všimněte si, jak často lidová mluva proniká do veřejného prostoru, do míst, dříve vyhrazených jen spisovné a kultivované řeči. Nejsem, alespoň si myslím, fanatický vyznavač spisovné češtiny. Když na to přijde, umím použít i velmi jadrné výrazy. Jen si ale pořád myslím, že v určitých sdělovacích prostředcích, v nějakých prostorách či situacích je ta spisovná čeština nutná. Všimněte si, jak málo kolem nás spisovná čeština zní. Jistě, je asi módní přibližovat se ulici chováním, názory, mluvou.... Všechno pěkně jednoduše, bez přemýšlení, bez znalostí. Kdo by se také trápil nějakými pravidly, ještě k tomu gramatickými? Hlavní je zapamatovat si datumy a bastaJ


Žádné komentáře:

Okomentovat