pondělí 28. září 2015

Eilška

Pokud si v září připomínáme nějaké dávné historické výročí, pak jde většinou o svátek svaté Ludmily či svatého Václava, který je dokonce svátkem národním. V obou případech jde o připomínku slavného úmrtí, proto, chceme-li zůstat ve stejném duchu, můžeme netradičně připomenout jiné úmrtí, výjimečně nezpůsobené vraždou. Jde o smrt slavné české královny Elišky Přemyslovny, která zemřela 28. září roku 1330, je tomu tedy půl kulatých 685 let. Jelikož Eliška bude v příštím roce v popředí zájmu hlavně jako matka, protože se bude připomínat 700 let od narození jejího syna Karla IV, připomeňme si ji nyní hlavně víc jako ženu, manželku či mecenášku. A možná také trochu nešťastnou dámu, která na svých bedrech nesla odkaz celého dohasínajícího přemyslovského rodu. 
Eliška se nedožila příliš vysokého věku, umírá krátce před čtyřicítkou, ve věku 38 let na tuberkulózu, další rodové zatížení.
   Narodila se do rodiny psychicky nevyrovnaného Václava II. a dominantní Guty Habsburské a zjevně si ve svých genech od obou rodičů nesla dost dramatický mix. Úmysly s ní měli oba rodičové úplně odlišné od toho, co ji pak připravil osud a dramatická doba přelomu třináctého a čtrnáctého století. Prapůvodní myšlenka královských rodičů mířila k zasvěcení dcery bohu. Měla asi následovat svoji tetu Kunhutu, abatyši u svatého Jiří. Tam také Eliška strávila dětství a byla podrobena církevní výchově
 a vzdělávání. Jenže když jí bylo pět, začal postupný rozklad její původní rodiny. Nejprve zemřela matka Guta, která oslabena desátým porodem nezvládla vyčerpávajíc šestinedělí, kdy nemohla odpočívat, nýbrž musela se účastnit náročných korunovačních slavností Václava II. Ten se brzy po smrti manželky oženil s dívkou jen o několik málo let starší, než byla jeho dcera Eliška, a obě dívky, později ženy, si nejen nemohly přijít na jméno, ale vlastně se celý život nenáviděly. Eliščina macecha, také Eliška, s přídomkem Rejčka, byla pro ambiciózní Přemyslovnu pedantním  bolestivým trnem v patě.  Za Václavova života jejich nepřátelství v podstatě jen tak probublávalo, po jeho smrti ale vypuklo v plné síle. A když navíc zemřel i Eliščin bratr Václav III., zavražděný rukou dodnes neznámého vraha v Olomouci, utkaly se obě Elišky i na bitevním poli svatebním, jelikož šlo o to,
 kdo a po boku jakého manželka stane v čele země. Tehdy se do souboje zapojila i Eliščina starší sestra Anna, která vedle svého chotě Jindřich korutanského neprojevovala vůči mladší sestře zrovna sympatie. Dokonce z obavy, že by ji mohla připravit o trůn, se pokusila stále svobodnou Elišku provdat za nějakého nýmanda. Eliška však byla varována a včas z Hradu prchla.
     Nakonec se českou královnou doopravdy stala. 1. září roku 1310 se ve Špýru provdala za čtrnáctiletého Jana, syna císaře Jindřicha Lucemburského. Tedy partie vskutku významná, i přesto, že Eliška již byla na manželství stará. V době sňatku jí totiž bylo celých osmnáct let! Však také na císařském dvoře nevěřili, že takhle stará žena může být ještě panna, což bylo podmínkou pro vstup do manželství s císařským synkem. Eliška proto byla podrobena ponižující prohlídce, jejímž svědkem byl takřka celý císařský dvůr. Prošla, bylo potvrzeno její panenství a tudíž i možnost provdat se za vznešeného pubescenta, po jehož boku se stala českou královnou.
Šťastnou ji to ale neučinilo, protože Jan se brzy přestal doma zdržovat a raději se potuloval po Evropě, až si za to u historiků devatenáctého století vysloužil přezdívku král cizinec. Eliška se mezitím starala o děti, kterých přibývalo vždycky po královské návštěvě, válčila s Eliškou Rejčkou a sledovala úpadek země svých otců, která se zmítala v neustálých šlechtických sporech a válkách. Je možné, že jako ženě jí byla určitou vzpruhou či útěchou pozornost předního českého šlechtice Viléma Zajíce z Valdeka, ale v mileneckých vztazích na celé čáře prohrávala se svojí macechou Rejčkou, která po boku Jindřicha z Lipé vytvořila z Hradce Králové v podstatě druhé hlavní město. Centrum zábavy, kultury i umění. I Jan Lucemburský často ze svých evropských toulek zamířil nejdříve sem, teprve potom za svojí zákonitou chotí. Tím, že jí odňal jejího prvorozeného syna Václava (Karla IV.) se zbavil utkvělé představy, že by ho s pomocí chlapce zbavila českého trůnu, už navíc do Čech ani mnoho nejezdil.  Eliška si tedy jako náplň svého života vedle péče o děti přibrala ještě sbírku relikvií, což je koníček, který po ní zdědil její syn Karel. Ona sama zase po svém otci Václavu II. dědí vášeň ke klášteru na Zbraslavi, ze kterého chce vybudovat pohřebiště pro svůj rod. A aby toho neměla málo, ještě si vytýčila další cíl, tím bylo svatořečení její tedy Anežky Přemyslovny, což se, jak známo, ovšem podařilo až v roce 1989. Pro Elišku byla tedy snaha o kanonizaci dalším neúspěchem v jejích ctižádostivých plánech.
Tuberkulóza ji, stejně jako jejího otce, dostihla v nejméně vhodnou dobu. Tolik toho ještě chtěla dokázat. Místo toho 28. září 1330 v domě svého nevlastního bratra Jana Volka na Vyšehradě umírá.
 O tři dny později je pohřbena ve své milované Zbraslavi.

 Když se o tři roky později její syn Karel konečně dostal do Čech, jeho první kroky mířily právě sem. To už je ale jiný příběh.
Psáno pro Listy Prahy 1

Žádné komentáře:

Okomentovat