čtvrtek 5. listopadu 2015

Projektová výuka

Učit formou projektů je dnes velmi žádané, jde o módní trend a v neposlední řadě je to záležitost, která velmi dobře vypadá na efekt a škola se s její pomocí dobře prezentuje. Někdy je ale těžší nalézt pochopení u rodičovské veřejnosti, která, přes veškerý proklamovaný pokrok, často vnímá školu nejvíc přes klasickou výuku. Jinými slovy, pokud děti nesedí v lavicích a nenosí známky, je to všechno (někdy) trochu podezřelé a často se vůbec váhá, zda se děti něco naučí. Je to většinou pro školu běh na dlouhou trať, přesvědčit rodiče svých dětí, že projektová výuka má smysl. Pokud se toto podaří, je většinou vyhráno. Většinou říkám proto, že je nutné zaangažovat i děti, aby nezískaly dojem, že projektový týden znamená volno navíc. Aby nezůstávaly doma, protože ve škole se stejně neučí, aby k projektu přistupovaly stejně odpovědně jako třeba k písemce, aby prostě si z něho chtěly něco odnést. Toto vše platí v případě, že projekty chtějí dělat i učitelé. V souladu těchto tří prvků je projektová výuka jednou z nejlepších variant vzdělávání. Pokud ale jde víc o PR akci školy, kdy si vedení usmyslí, že tato výuka je navenek velmi efektivní, mediálně propagovatelná, pak jde asi o velmi kontraproduktivní počin. Učit projektově je totiž mnohem náročnější než klasická výuka. Připravit dobrý a smysluplný projekt trvá řadu dní neřku-li týdnů, učitel musí být pro věc hodně zapálený, musí vědět, co chce dětem ukázat a kam je dovést, musí mít prostředky, prostor, čas i podporu. A to jsou věci ve školství takřka nedostatkové. Když toto chybí, pak se projektová výuka stává trápením dětí i kantorů a nelze se pak divit rodičům, že projevují určitou (velkou) nedůvěru. Zejména tehdy, když se setkávají s projekty naoko, které jsou jen žroutem času a výsledek nepřináší takřka žádný. Protože jde o módní trend, chce učit projektově takřka každý. Alespoň podle mediálních prezentací škol to tak vypadá.  Že jde o náročný pracovní postup, který nemůže být všehospasitelný, už se tam většinou neobjevuje. Myslím si, že nejde učit formou projektů natrvalo, vedlo by to k určité jednostrannosti. Projekt může zpestřovat výuku, prohlubovat nějaké téma, oživit a usnadnit těžko pochopitelné věci. Není ale náhradou za rozmanitou výuku a je velmi náročný. V případě, kdy má splnit svůj účel. Často ale mívám dojem, že jde hlavně o efekt. Ono to tak hezky vypadá na stránkách školy, kde se píše, že učíme formou projektů. Jenže výsledek bývá většinou dost tristní. Prostě je to současná móda a móda je, jak známo, pomíjivá. 

Žádné komentáře:

Okomentovat