pátek 27. března 2015

Na pivo

...chodíme většinou s přáteli. Zvát na pivo studenty se patrně moc neslučuje s výchovnou funkcí školy. Pokud ovšem nejdete na pivo s Karlem Velikým, což je název středoškolské dějepisné soutěže. Již jsme se v minulosti párkrát účastnili, pak se rozplynul zájem, který ani akční název nedokázal probudit. Až trochu letos. Jedna skupinka studentů, respektive studentek kvinty se rozhodla, že když je to  v dopoledních hodinách, tak půjdou. Věnovaly tomu dost práce a výsledkem je poměrně zdařilý filmeček na téma Inkvizice v průběhu staletí. Šlo o kombinaci divadla, dějepisu, ICT, vlastní fantazie i faktografie. Holky odvedly pěkný kus práce. A ukázaly se i technicky zdatné, možná mnohem víc, než někteří profi "ajťáci." (minimálně ti naši). Začátek soutěže byl v devět hodin v kině Atlas. Sešlo se asi dvanáct studentských týmů, které měly vystoupit před odbornou porotou, které "šéfoval" pan doktor plukovník Eduard Stehlík.Témata byla opravdu různorodá, od antiky po současnost. Někteří studenti jsou doopravdy nadaní, protože šikovní byli všichni. A jak jsme dopadli?Tedy vlastně dopadly,protože jsme tam byly samé ženy, historičky:-)
No, nadmíru úspěšně. Skončily jsme na bedně a domů si odvážíme stříbro. Druhé místo je tedy pro nás velký úspěch, potěšení i satisfakce. 

2 komentáře: