středa 28. března 2018

Den učitelů

U nás ctíme. Je z něho den naruby. :-).Učitelé oslavují. Studenti učí. Ne tedy, že bychom vůbec nešli do práce, naopak, od samého božího rána spolupracujeme s našimi zástupci z řad studentů. Ti si připravili naše hodiny pro mladší ročníky. My vlastně tak říkajíc hospitujeme. A je to zajímavé, inspirativní. Mnohdy mají ti studenti tak zajímavé a kreativní nápady, že je to opravdu inspirující. A když ne, tak je to minimálně osvěžující, protože tak i tak vnesou svěží vítr. 
A společně si tak, osvěženi,:-)) připomeneme Jana Amose Komenského. 
Posílám tímto gratulaci všem kolegům ve zbrani, učitelkám i učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům, bez kterých by to ve škole nešlo. 
A díky zastupujícím studentům, byl to pěkný den učitelů

Žádné komentáře:

Okomentovat