neděle 15. května 2016

Karel IV.


   Už několik let se pravidelně zamýšlím nad otázkou, jestli výuku středověkých dějin brát jako přínos či považovat za ztrátu času. Ono je to totiž trochu sporné. Vnímáme-li středověk jako logickou položku v rámcově vzdělávacím programu, je to spíš ta druhá alternativa. Ke snůšce nepraktických vědomostí přibude další, okořeněná pro děti školou povinné naprosto nestravitelnou vzdáleností. Ony jako pravěk vnímají i námi tolik oslavovaný mezník v roce 89, což teprve události ze života Otce vlasti.
Berete-li ovšem v úvahu fakt, že císaře Karla zde představit jako moderního ambiciózního člověka, dokonce trochu bezskrupulózního, tedy s aktuálními analogiemi k dnešku, bude to jistě možnost číslo jedna.
Lze na to jít i metodou filmových odkazů a představit mocného panovníka pomocí vizí našich režisérů, kteří do něho, logicky, také vkládali svoje vlastní paralely a vize. Kreativitě se v tomto případě meze nekladou. Jen je třeba prostý učebnicový text nějak oživit. Dnešní výuka historie si libuje v setkávání s pamětníky, ovšem živého účastníka Karlových činů k dispozici nemáme. Možná i proto je často středověk u studentů v nemilosti, je pro ně natolik temný a vzdálený, že už jen jeho terminologie budí averzi a odpor. Životní příběhy císaře Karla proto přímo nabízejí možnost jakési středověké revitalizace, zejména v okamžiku, kdy půjde ruku v ruce s mediálními oslavami jeho sedmistých narozenin.
Dnes se na osobě adorovaného panovníka nechá ukázat prototyp politika, schopného diplomata ale i nelítostného manipulanta. Tedy analogie s dneškem jako dělaná.
 Děti se většinou domnívají, že osoba, která ze stránek učebnic pronikla až na pozici největšího Čecha, je postava veskrze kladná, což v jejich vnímání často znamená i nudná, a kterou lze zobrazit pouze v laskavém světle. Klasické černobílé vidění dějin, buďto je to padouch nebo hrdina.
Řeklo by se, že sdělovat dětem o tomto českém a německém panovníkovi i něco málo záporného zavání nehezkým kacířstvím a znevažováním našich národních dějin. Avšak právě tyto konotace vykreslí Karla v lidské podobě, děti ho začínají vnímat jinak, než jen postavu z učebnice a existuje reálná naděje, že si ho alespoň na čas nějakým způsobem zapamatují. Například jeho selhání v roli otce, kdy ze svého syna Václava IV. udělal rozmazleného fracka, který si tak zvykl na umetenou cestičku, že když přestala fungovat otcova protekční kuratela, nebyl schopen samostatného sebejistého života. Hledal berličku v alkoholu a skončil jako jeden z nejhůře hodnocených českých vládců. Tedy velký císař Karel, všude glorifikovaný jako velký politik, naprosto selhal jako otec. To nabízí celou škálu vzdělávacích paralel, lze vést diskusi nejen v hodinách dějepisu, ale plynně přecházet i do výchovy k občanství, OSZ či literatury.
Někdy se objeví i takové konotace, které bychom v prvním plánu ani nehledali. Třeba vztahy mezi sourozenci. Mohla mít Karlova výchova bratrů Václava a Zikmunda vliv na budoucí vývoj v Čechách? Kdyby se bratři víc tolerovali, zažily by české země občanskou válku ve stejné podobě, v jaké ji přineslo následné husitství? Pravda, jde o alternativní historii, ale ta děti většinou baví, učí se s její pomocí hledat souvislosti a paralely a vytvářet vlastní obraz historických osobností.  Někdy ani netušíme, co všechno nám Karel a jeho doba mohou nabídnout. Ale mnohé věci jsou vskutku aktuální. Co třeba nezaměstnanost a „hladová“ zeď? Územní rozvoj a jeho urbanistické pojetí Prahy? Dnešní vztah ke vzdělání kontra Karlova snaha vytvořit v Praze univerzitu a lákat sem vzdělance celé Evropy? 
Jen do tématu ťukneme, paralely se sypou samy.  Zkrátka, i čtrnácté století, ze kterého nám Karel již sedm set let promlouvá, nám může i dnes mnohé nabídnout, ale není to úplně samozřejmé. Je třeba hledat a nějak smysluplně život, dílo a odkaz slavného Lucemburka uchopit. Ve školním případě se navíc vyžaduje určitá zkratka a zároveň i akčnost, prostě něco, co dnešní generaci se středověkým vladařem propojí, takže asi nejlépe nějak virtuálně. Ovšem existuje i pomalejší vstřebávání Karlových aktivit, než ono nejoblíbenější shrnutí na you tube. Třeba výlet. Procházka po Novém městě pražském či cesta na Karlštejn nebo do Kašperských Hor. V okamžiku, kdy se děti procházejí po místech, která nesou pečeť Karlovy zakladatelské činnosti, většinou jim zážitek v paměťových závitech nějak uvízne. Když putují po všech trzích, které vznikly v jeho době v Praze, nejlépe ještě s nějakými pracovními listy, snadno si zafixují jeho urbanistickou prozřetelnost. Občas lze, u menších dětí, využít hry na cestovní kancelář. Naplánují a prodávají virtuální zájezdy po stopách Karla IV. Většinou je to hodně baví.
   Nevím, jak dalece to vždycky lze sladit se všemi prvky současného RVP, které je bohužel alfou a omegou veškeré výuky, ale funguje to stoprocentně. Pokud pak není prostor v přímé výuce, nabízí se varianty pro zájmové aktivity či speciální projekt právě k probíhajícímu výročí. Doba Karlova je totiž zajímavá, mnohovrstevná a nabízí řadu možností k edukačním projektům.
 S několika ročníky, které mají ke středověkým dějinám blíže než jiní, jsme začali připravovat dlouhodobější projekt k slavnému výročí. Plánujeme si společně zažít jeden všední den ale čtrnácté století v přítomnosti císařově.
 A také mimo školu, v rámci našich pravidelných přednášek pro veřejnost, se setkáme s panem profesorem Petrem Čornejem, který nám představí císaře Karla tak, jak ho neznáme. (http://hovoryohistorii.webnode.cz/).
 Je totiž jasné, že metody musí být různorodé, záběr z mnoha úhlů pohledu. Například jinak se o Karlovi bavíme s malými dětmi v rámci vlastivědy, jiný pohled vedeme s maturanty ohledně jeho (ne)skrývaného antisemitismu, odlišný pak zase s dospělými během našich historických hovorů.  Témat se nabízí nepřeberně: jako již výše zmíněné rodičovství, politické triky, vztah k církvi či kult osobnosti. Vše lze hledat paralelně v jeho době i v současnosti. K tomu množství filmů i literatury, která se době Karla IV. s velkým gustem věnuje.
    Lze tedy říci, že středověk nemusí být vůbec temný a postava císaře Karla, který je v našich dějinách čtvrtý až od doby protektorátu, což se poměrně málo ví, má i dnešním dětem mnoho co říci. Pokud ho uchopíme jako plnokrevnou postavu se všemi klady i zápory, najdeme nějaké paralely či ho prostě jen převedeme na rychlejší média, přináší i našim studentům zprávu, že jednak nic není černobílé a hlavně, že když se chce, všechno jde.


Žádné komentáře:

Okomentovat