neděle 5. července 2015

Hus jako VIP

 Napsat v dnešní době něco objevného o Husovi snad ani nejde. V okamžicích, kdy si připomínáme šest set let od jeho mučednické smrti, je dávný betlémský kazatel takřka VIP našeho virtuálního světa. Bylo možné potkat se s ním na televizní obrazovce, kde v třídílné sérii pomyslně vyzýval slavného Husa od Otakara Vávry. Stal se námětem mnoha dokumentů, z nichž snad lze upozornit na zajímavou tematiku jeho druhého života. Točí se o něm hudební klipy, pořádají besedy, přednášky, ba i konference.  Mladé generaci se jeho osobnost pokoušejí vnutit komiksem či příběhem, ve kterém je z kazatele Jana vytvořena mediální hvězda. Vychází plno knih s husovskou tematikou, tedy lze s určitou nadsázkou říci, že“ letos je Hus, kam se podíváš“. Nicméně, stále je to jen pro zájemce, nezájemci se ani přes takovouto mediální masáž k Husovi stejně blíže nepropracují. A i u mládeže školou povinné, přes všechny pokusy udělat z Husa rappera či hipp hoppera, jsme rádi, udrží- li v paměti několik stěžejních bodů, přibližně v tomto pořadí: Husinec, Betlémská kaple, univerzita, Kozí Hrádek, Krakovec, Kostnice. A ono chronicky známé datum, obě čísla chronologicky jdoucí po sobě:
6. 7. 1415.

   Tak co by mohlo k Husovi ještě tak zaujmout či rozšířit obzory? Narozen v Husinci u Prachatic, odkud jeho cesta vedla do Prahy na studia. Univerzita, která byla tehdy nejen vzdělávací institucí, ale i silným politickým hráčem. Doba byla mnohem složitější, než se na první pohled zdálo. Hus žil v čase trojpapežství, krize společnosti ohledně mravů, autorit, pravidel, byla víc než jen klasický nesoulad. Šlo o dobu, ve které to měl kazatel, zpochybňující korupci, lži a podvody, mnohem těžší, než jindy. Když se to navíc spojí s Husovou přímou povahou, zásadovostí a tendencí neustupovat, pak jeho životní příběh nemohl skončit jinak. Bez ohledu na to, co historie připisuje Zikmundovi, který je vnímán jako příčina všeho Husova utrpení. Nikoli Zikmund, ale stav společnosti patnáctého století dovedl Husa na hranici. Výjimečnost jeho příběhu tkví v tom, že i po staletích rozděluje společnost. Pro vášnivé katolíky je to pořád kacíř, který si trest zasloužil. Pro kališníky je to hrdina a vizionář. A co pro převážně ateistické Čechy? Co ti by si měli z odkazu betlémského kazatele po šesti stech letech vzít? Myslím, že v první řadě jeho odvahu pojmenovat společenské nešvary, schopnost stát si za svým slovem, nesklonit hlavu. Tedy vlastnosti, cenné i po staletích. A i po staletích stejně vzácné.

Žádné komentáře:

Okomentovat