čtvrtek 25. června 2009

opět je tu čtvrtek a nová kapitolka- tentokrát Učitelé v Nihgt clubu

Občas se upřímně zasměje celý učitelský sbor. Třeba, když se puritánská postarší dáma ve sborovně přizná, jak excelovala před výrazně pubertální sedmou třídou. Každému z učitelů se nesčetněkrát přihodí jakési přeřeknutí, ale představa, jak seriózní bioložka s vážnou tváří místo termínu tyčinky a pestík nutí žáky, aby si pamatovali „pičinky a testík,” pobavila i suchopárnou dějepisářku, která se posléze přiznala, že v osmičce místo odměřeného
„ je mi to fuk,” s vážnou tváří konstatovala, že „ je mi to šuk!”
Ovšem žactvo vládne invencí mnohem bohatší, a proto děti dokázaly rozveselit život nejen sobě, ale i celé ulici. Vítaným zpestřením života dítek školou povinných se totiž stalo otevření Night clubu v těsné blízkosti jedné základní školy. Všichni zvědavě obcházeli dům s provokativně červenými záclonami a dotěrně nahlíželi za plot ve snaze spatřit něco víc. Největší zájem ovšem vzbudila „nástěnka”, která se brzy po zahájení provozu objevila
u domovních dveří. Spoře oděné dívky na barevných fotografiích ve vyzývavých pózách se staly lákavou pobídkou ke každodennímu zastavení všech žáků, prvňáčky a jejich tatínky nevyjímaje.
Jaké bylo ale překvapení, když se v této „výkladní skříňce” objevila barevná fotka celého pedagogického sboru. Nějaký podnikavec z řad dětí využil každoročního fotografování, zmocnil se společného snímku kantorů a vystavil ho u dveří nočního podniku. A tak mezi polonahými slečnami vyčnívala velká barevná fotografie plně oblečených učitelek s vousatým panem ředitelem uprostřed. Nad originální výstavkou se každodenně bavila celá ulice včetně veškerého žactva. Až po několika dlouhých dnech nechtěné exhibice jedna všímavá učitelka fotku nechala odstranit, ovšem nyní se před ožehavou nástěnkou pravidelně zastavují nejen žáci a jejich otcové, ale i celý učitelský sbor. Co kdyby…?

Žádné komentáře:

Okomentovat